3 Hype

Na konci roku minulého roku, rozhodla vláda o dalším zvýšení životního a existenčního minima. Od začátku roku (od 1. 1. 2023), se životní a existenční minimum zvyšuje o 5,2% (o 120 – 240 Kč). V minulém roce, se životní a existenční minimum zvyšovalo celkem 2x (od dubna a od července).

Jestli se letos bude životní minimum zvyšovat pouze jednou (aktuálně od ledna 2023), nebo jestli bude i nějaké další zvýšení během roku, zatím není jisté. Záleží i na tom, jak se bude chovat inflace. Jestli bude stále vysoká, nebo jestli začne postupně klesat (jak odhadují někteří odborníci).

Zvýšení životního a existenčního minima, má velký dopad na různé sociální dávky, a promítá se i do dalších oblastí (životní minimum hraje roli například i pří výpočtu nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci).

Zvýšení životního minima, má přímý dopad na řadu různých sociálních dávek. U některých sociálních dávek, to povede přímo ke zvýšení vyplácených částek (týká se například dávek pomoci ve hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

U dalších sociálních dávek, kde o nároku rozhoduje výše příjmu, vede zvýšení životního minima k tomu, že nárok má následně více rodin (domácností).

Například u příspěvku na dítě, je nárok, pokud je v rodině (ve společné domácnosti), příjem do 3,4 násobku životního minima. Díky zvýšení, tak bude nárok na dětské přídavky, i při vyšším měsíčním příjmu.