7 Hype

Životní minimum je poměrně důležitý údaj, který rozhoduje o tom, zda máte nárok na nějaké sociální dávky a podporu od státu. Pokud jsou vaše příjmy nižší než životní minimum, pak si můžete požádat Úřad práce, o poskytnutí podpory ve hmotné nouzi. I u řady dalších sociálních dávek, o nároku rozhoduje právě životní minimum.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je životní minimum pro vás a vaši rodinu v roce 2021. Podíváme se i na to, na jaké sociální dávky můžete mít v roce 2021 nárok. A jestli se plánuje nějaké zvýšení, na začátku nebo v průběhu roku 2021.

Od začátku roku 2021, nadchází k žádné změně, která by se přímo týkala částek životního nebo existenčního minima. K poslednímu zvýšení došlo v roce 2020, kdy se od dubna zvýšily všechny částky cca o 13%.

Od 1. 1. 2021 platí toto životní minimum:

  • Existenční minimum pro jednotlivce 2021 = 2 490 Kč
  • Životní minimum pro jednotlivce 2021 = 3 860 Kč

Pokud by se jednalo o rodinu (více osob ve společné domácnosti), pak platí tyto částky:

  • První dospělá osoba v rodině = 3 550 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v rodině = 3 200 Kč
  • Dítě do 6 roků = 1 970 Kč
  • Dítě do 15 roků = 2 420 Kč
  • Dítě do 26 roků = 2 770 Kč