8 Hype

Prvním krokem, na začátku exekuce je to, že exekutor se na základě exekučního titulu obrací na soud (podává návrh na zahájení exekuce a žádá soud, aby ho pověřil výkonem). V této chvíli vám exekutor ještě rozhodně nemůže nic zabavit, nebo si o vás zjišťovat nějaké informace.

Jakmile soud pověří exekutora vedením exekuce (zpravidla probíhá velmi rychle, řeší se elektronicky), tak už exekutor může začít konat první kroky k vymožení pohledávky:

  • Exekutor by vám měl zaslat vyrozumění o zahájení exekuce
  • Současně by vás exekutor měl vyzvat k úhradě pohledávky

V tuto chvíli, již máte zakázáno nakládat se svým majetkem (nad rámec běžných činností). Pokud byste se pokusili majetek prodat nebo převést na jinou osobu, tak by se jednalo o neplatný právní úkon.

Exekutor také již může začít provádět jednotlivé kroky, k zajištění vašeho majetku (zatím se nejedná o zabavení). Začít si zjišťovat všechny potřebné informace (kde máte účet, kde pracujete, jestli vlastníte nějakou nemovitost apod.).

Například k zablokování účtu v bance (zajištění finančních prostředků), může dojít i před tím, než obdržíte písemné vyrozumění. V dané chvíli vám peníze exekutor ale zatím nezabavil, banka je zatím pouze „zablokovala“ (nemůžete s nimi nakládat).