8 Hype

Domácnosti, kde výdaje na bydlení představují více než 30% celkového čistého příjmu, mohou mít nárok na sociální dávky. Na Úřadu práce, je možné získat příspěvek na bydlení, který pokrývá část vysokých nákladů (to co je nad 30% příjmu).

Během roku 2023 se postupně zvyšoval počet domácností, které berou tuto dávku. Z cca 220 tisíc na začátku roku, až na cca 270 tisíc ve druhé polovině roku. Průměrná částka, kterou stát přispívá na bydlení, se zvýšila na cca 6300 Kč (viz statistiky MPSV).

Od začátku roku 2024, se budou měnit podmínky pro výpočet přídavků na bydlení. Budou se měnit normativní náklady (viz tabulky normativních nákladů, které platí od 1. 1. 2024).

Pro některé domácnosti, může tato změna znamenat i snížení vyplácených dávek. Pro některé rodiny to dokonce může znamenat, že v roce 2024 už nebudou mít vůbec nárok na dávky na bydlení.

Pro větší část domácností, to ale nemusí být až tak velká změna. Na přídavky bude nárok i v roce 2024, a částka by mohla zůstat +/- stejná.

Výpočet příspěvku na bydlení, se odvíjí od skutečných nákladů na bydlení (dokládá se 2x za rok), od toho jaké jsou průměrné příjmy.

Roli hraje i počet lidí, kteří společně bydlí, velikost města nebo forma bydlení. A hodně záleží i na tom, jaké jsou normativní náklady na bydlení.