4 Hype

Při exekuci, ale exekutor rozhodně nezabaví vše. Je nárok na nezabavitelné minimum, a dále ještě na část z příjmu (kolik přesně zůstane při exekuci, závisí mimo jiné i na typu pohledávky jestli je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka).

Nezabavitelné minimum při exekuci, se od 1. 1. 2024 mění. Od začátku nového roku, budou platit jiné normativní náklady a může dojít i ke zvýšení životního minima (o tom zatím není definitivně rozhodnuto).

Během několika posledních roků, se nezabavitelné minimum stále jenom zvyšovalo (někdy i několikrát v průběhu jednoho roku). Od roku 2016, se nezabavitelná částka zdvojnásobila.

V  roce 2023, byl při exekuci nárok na nezabavitelnou částku 13 638 Kč (která se případně dále zvyšovala o 3 409,50 Kč za manželku, manžela nebo i za každé dítě).

Od 1. 1. 2024 se ale nezabavitelné minimum při exekuci sníží. Důvodem je především změna u normativních nákladů na bydlení.

Pro příspěvek na bydlení, bylo v roce 2022 schváleno mimořádné zvýšení (pro výpočet exekuce to bylo zvýšení o 1400 Kč). A platilo to i v roce 2023.

Pro rok 2024, se ale toto mimořádné zvýšení ruší (vláda zřejmě usoudila, že vysoká inflace a krize vyvolaná mimo jiné válkou na Ukrajině už skončila).