5 Hype

Od začátku roku 2021, dochází k pravidelnému zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti. Od ledna 2021, je maximální podpora ve výši 20 075 Kč (maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2021 ve výši 22 498 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti máte nárok, pokud v roce 2021 přijdete o práci, a budete odkázáni na podporu od Úřadu práce.

Výše podpory je určena procentem, z průměrného (čistého) výdělku, z posledního zaměstnání. Průměrný výdělek se počítá na základě příjmů v posledním (ukončením) kalendářní čtvrtletí.

Výše podpory pro nezaměstnané od Úřadu práce je:

  • 65% za první dva měsíce
  • 50% za druhé dva měsíce
  • 45% za zbylé měsíce (1 až 7 měsíců podle věku)

Pokud je ale pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%.

Pokud by byl pracovní poměr ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nebo z podobných závažných důvodů, tak následně po dobu 6 měsíců, nemusí být na podporu nárok vůbec (resp. Úřad práce, vás vůbec nezařadí do evidence uchazečů o zaměstnání).

Pokud ukončíte nové zaměstnání (třeba ještě ve zkušební době), jen krátce poté, co jste před tím byli na Úřadu práce a čerpali podporu, tak také nemusíte mít nárok na podporu. Bude záležet na tom, zda jste před tím vyčerpali celou podpůrčí dobu (5 až 11 měsíců) a zda jste následně pracovali alespoň 3 nebo 6 měsíců.