2 Hype

U zaměstnanců se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí na základě průměrné čisté mzdy za poslední kalendářní čtvrtletí (v posledním zaměstnání).

U živnostníků (OSVČ) je to ale jiné. Podnikatel nedostává žádnou výplatu. U živnostníků vychází výpočet podpory v nezaměstnanosti z jejich vyměřovacího základu (z toho, jak vysoké sociální pojištění si platí):

  • Sociální pojištění je stanoveno jako 29,2% z vyměřovacího základu
  • Vyměřovací základ je jedna polovina ze zisku (z toho co zbude po odečtení nákladů)
  • Podpora se vypočítá z jedné dvanáctiny ročního vyměřovacího základu

Pokud má někdo podnikání jako hlavní činnost, pak si musí platit alespoň minimální sociální pojištění:

  • Minimální sociální pojištění je v roce 2023 ve výši 2944 Kč měsíčně
Minimální sociální pojištění odpovídá v roce 2023, měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 10 081 Kč. V takovém případě by byla podpora v nezaměstnanosti jen minimální:
  • 6 553 Kč za první dva měsíce
  • 5 041 Kč za druhé dva měsíce
  • 4 536 Kč za zbytek doby (1 – 7 měsíců)