4 Hype

Dohoda o pracovní činnosti se nejčastěji používá pro různé dlouhodobější brigády, nebo přivýdělky, u kterých není vyhovující DPP (dohoda o provedení práce), která má limit 300 hodin za rok. Při příjmu z DPČ do 2500 Kč, se neplatí zdravotní pojištění (a obvykle ani sociální pojištění). Daně se však platí vždy. Stejně tak jako se sociální a zdravotní pojištění platí při příjmu nad 2500 Kč.

Pokud exekutor nařídí srážky, pak se jejich výpočet u výplaty z DPP provádí podle identických pravidel, jako třeba u výplaty ze zaměstnání. Není zde žádný zvláštní rozdíl. Jediným rozdílem může být snad jen to, že pokud je DPČ sjednána na nějaký menší rozsah práce/hodin, a tím i menší příjem, může nastat situace, kdy je výše příjmu nižší než nezabavitelná částka, a exekutor pak reálně nic nedostane.