5 Hype

I když má práce na DPP řadu výhod – třeba už jen to, že do 10000 Kč se neplatí sociální a zdravotní pojištění, a i další výhody. To, že by práce na DPP byla nějaká „ochrana před exekucí“, bohužel neplatí. Příjem z práce na DPP může exekutor „zabavit“ stejně, jaké jiné příjmy.

Při exekuci na příjem z DPP tedy neplatí žádné zvláštní výjimky nebo jiná omezení. Srážky se provádí podle stejných pravidel, jako u jakéhokoliv jiného příjmu.

Jediným rozdílem u exekuce na DPP, oproti standardní výplatě, tak může být snad jen to, že dohody o provedení práce bývají uzavírány na nižší příjem. Může tak snadno nastat situace, kdy exekutor sice nařídí provádění srážek, ale výše příjmu z DPP bude natolik nízká (nižší než nezabavitelné minimum), že se reálně nic nestrhne.