3 Hype

V roce 2023, se bude projednávat novela zákoníku práce. Ta bude řešit například podmínky práce na home-office. Nebo i změny podmínek pro práci na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Pokud bude změna zákona schválena tak, jak je aktuálně navrhováno, tak by následně (zřejmě až od roku 2024), byl nárok na dovolenou i u práce na dohodu DPP a DPČ.

Už nyní sice platí, že dovolená může být i u práce na dohodu (od toho je to dohoda – zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou dohodnout). Nově bude nárok na dovolenou u DPP a DPČ, stanoven přímo zákoníkem práce.

Nárok na dovolenou u DPP a DPČ by byl pouze v případě, že budou odpracovány alespoň 4 týdny nepřetržitě a současně nejméně čtyři násobky fiktivní týdenní pracovní doby (20 hodin/týden). Jinými slovy, pro nárok na dovolenou u dohody, bude nutné odpracovat alespoň 80 hodin.

Výpočet dovolené u dohody pak bude stejný, jako u klasického zaměstnání. Za každý odpracovaný násobek týdenní pracovní doby (za každých 20 hodin) bude nárok na 1/52 z celkové dovolené (tj. například na 3,08 hodiny dovolené).

U práce na dohodu těch změn bude ale více. Nově by měl být nárok například i na ošetřovné (nyní není – byl jen během epidemie COVID). Nebo bude nárok i na příplatky za práci o víkendu, apod.