4 Hype

Přídavky na dítě jsou jednou ze základních sociálních dávek. Na příspěvek na dítě má nárok každý, kdo pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě (u studentů do 26 roků) a má nízké příjmy. Limitem pro nárok na příspěvek na dítě je 2,7 násobek životního minima.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky na dítě a kolik byste mohli dostat v roce 2020. Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní minimum. To má velký vliv na výpočet nároku na tuto sociální dávku. Díky zvýšení životního minima, mají šanci dostat tuto sociální dávku i lidé s vyššími příjmy.

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je nutné zadat počet osob v rodině (osoby, které sdílí společnou domácnost) a jejich průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Mezi příjmy se započítává hlavně: čistá výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), nemocenské dávky při dočasné pracovní neschopnosti, rodičovský příspěvek, důchodové dávky (starobní, invalidní důchod) a některé další příjmy (například příjem z podnikání OSVČ aj.)