3 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti nemají nárok pouze zaměstnanci, ale mají na ni nárok i živnostníci, kteří přeruší, nebo ukončí podnikání. Podmínky pro podporu v nezaměstnanosti pro OSVČ jsou stejné, jako pro zaměstnance.

Rozdíl je pouze v tom, z čeho se podpora bude počítat. U zaměstnanců se při výpočtu vychází z průměrné čisté mzdy. U OSVČ se výpočet provádí z vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

U zaměstnanců je výpočet podpory v nezaměstnanosti poměrně jednoduchý. Vychází se z průměrné čisté mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Živnostník ale žádnou mzdu nedostává.

U OSVČ, se při výpočtu podpory v nezaměstnanosti, vychází z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění. Díky tomu pak živnostníci mají téměř vždy jen velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti.