4 Hype

Už několik roků mají tatínci, kterým se narodí potomek, nárok na placenou dovolenou. Otcovská dovolená je po dobu 14 kalendářních dní, během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská, je něco jiného, než když je otec dítěte na mateřské nebo rodičovské.

Dávka otcovské poporodní péče, je ve stejné výši jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Jedná se o 70% z vyměřovacího základu. Na placenou otcovskou dovolenou mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ.

Nárok na dávku otcovské poporodní péče, má muž (otec dítěte/tatínek). Nemusí být manželem ženy, která dítě porodila. Nárok může být i v případě převzetí dítěte do péče, pokud se jedná o dítě mladší než 7 roků.

Nárok na otcovskou mají:

  • zaměstnanci (kterým v zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění)
  • OSVČ (kteří si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění)