5 Hype

Pro výpočet výše PPM jsou rozhodující příjmy z posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti). Z těchto příjmů se určí vyměřovací základ, který se pak dále redukuje. Výsledná výše PPM je pak 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pro výpočet PPM se zahrnují příjmy z posledních 12 měsíců, a současně z posledního zaměstnání. Pokud tedy poslední zaměstnání (pojištěná činnost), bylo kratší, třeba jen 6 měsíců, počítaly by se jenom příjmy, za těchto 6 měsíců.

Pokud je žena před porodem v pracovní neschopnosti, nebo je doma s prvním dítětem a čerpá rodičovský příspěvek, nebo nezaměstnaná (ale v ochranné době), pak tyto příjmy (tedy rodičovský příspěvek, nemocenské dávky či podpora v nezaměstnanosti), nehrají pro výpočet PPM žádnou roli.