11 Hype

Zákony, kterými se řídí exekuce (a především se to pak týká exekučních srážek ze mzdy nebo z jiných obdobných příjmů), rozlišují dva typy pohledávek. Jedná se buď o přednostní pohledávky, nebo nepřednostní pohledávky.

Jak již vyplývá z jejich názvu, přednostní pohledávky mají „přednost“ před těmi nepřednostními. Pokud má dlužník dvě pohledávky – jednu přednostní a duhou nepřednostní, pak určitá část sražené mzdy, je určena jenom na úhradu této přednostní pohledávky (pokud žádná přednostní pohledávka není, tato část mzdy zůstává dlužníkovi). Z jiné části mzdy se pak pohledávky uspokojují podle jejich pořadí.