4 Hype

I když se v průběhu roku 2016 objevil návrh, aby byla zrušena neplacená nemocenská (pracovní neschopnost) za první tři dny pracovní neschopnosti, tento návrh nebyl schválen. I v roce 2017 tedy platí, že za první 3 dny v pracovní neschopnosti nedostávají zaměstnanci žádnou náhradu mzdy nebo nemocenské dávky (s výjimkou, kdy je povinně nařízena karanténa).  Jednou ze zvažovaných alternativ bylo, že by zaměstnavatelé měli povinnost poskytovat 3 – 5 dní tzv. „sick days“. Tedy speciální dovolenou, kterou může zaměstnanec čerpat právě při krátkodobé pracovní neschopnosti. Řada zaměstnavatelů to již tak jako tak dělá, nově to mělo být povinné, ale ani to zatím nebylo zavedeno.