6 Hype

Porodné je jednou ze sociálních dávek poskytovaných v rámci státní sociální podpory (viz zákon o státní sociální podpoře, Zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 44 až 46).  Tato sociální dávka je vyplácena při narození prvního nebo druhého dítěte (nebo při převzetí dítěte do péče, pokud má toto dítě méně než 1 rok).  Na porodné pak mají nárok především rodiny (nebo samotné matky, či otcové), pokud mají spíše nižší příjmy. Abyste měli nárok na porodné, pak váš příjem (průměrný měsíční příjem za oba rodiče v rozhodném období) nesmí překročit 2,7 násobek životního minima.