7 Hype

Před třemi roky (2021), došlo k významnější změně ve výpočtu a čerpání dovolené v zaměstnání. Od 1. 1. 2021 začala platit novela Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.). Jednou z velkých změn, byla změna výpočtu nároku na dovolenou. Zatímco dříve (v roce 2020 a před tím), se nárok na dovolenou vypočítával ve dnech, od roku 2021 je to v hodinách. V hodinách se dovolená i čerpá (stále ani minimálně ½ směny).

Změnily se i podmínky, kdy vzniká nárok na poměrnou část dovolené (pokud neodpracujete celý rok). Nebo jak se započítá zameškaná doba v zaměstnání – nemocenská, rodičovská, apod., pro nárok na dovolenou.

V roce 2024, budou platit stejné podmínky, jako v předchozím roce. Pokud vás zajímá, na kolik hodin dovolené, můžete mít nárok v roce 2024, tak si to může spočítat v následující kalkulačce.

Od 1. 1. 2024, začíná platit jedna změna, kterou přinesla novela zákoníku práce, která platí od podzimu 2023. Od ledna 2024, vzniká nárok na dovolenou o při práci na dohodu DPP nebo DPČ.

Dohodáři, budou mít nárok na dovolenou, po odpracování alespoň 80 hodin. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude vznikat nárok na 1/52 z celkové roční dovolené – viz: Výpočet dovolené u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2024.