7 Hype

Zaměstnanci mají nárok na placenou dovolenou. Za dobu čerpání dovolené, je nárok na 100% mzdy nebo platu (resp. na 100% průměrného výdělku). Od začátku roku 2024, mají nárok na placenou dovolenou i dohodáři (DPP a DPČ).

Náhrada mzdy za dovolenou, je vyplácena společně s běžnou výplatou. Nevyčerpaná dovolená se proplácí pouze při ukončení pracovního poměru. Jinak se  nevyčerpaná dovolená převádí do dalšího roku.

Za dovolenou je nárok na „stejnou“ mzdu (plat), jako by zaměstnanec normálně pracoval. Za čerpané hodiny dovolené, musí zaměstnavatel zaplatit 100% průměrného výdělku.

Není to tedy úplně přesně běžná hodinová mzda jako za práci v zaměstnání. Průměrný výdělek, se počítá z předchozího kalendářního čtvrtletí, a může se mírně lišit, od „průměrné mzdy“ (může být o něco málo vyšší, nebo nižší než je běžná výplata – důvodem je odlišný výpočet).

Pokud si budete brát dovolenou na konci roku (na vánoce), tak byste měli v lednu na výplatě vidět náhradu mzdy za dovolenou, která se vypočítá z průměrného výdělku za 3 čtvrtletí (měsíce červenec až září, protože prosinec spadá do 4 čtvrtletí – používá se průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Postup výpočtu průměrného výdělku, je poměrně podrobně popsán v zákoníku práce – jedná se o paragrafy 351 až 362 (viz zde).