17 Hype

Řada žen mluví o tom, že jsou na „mateřské“ nebo o tom, kolik dostávají jako „mateřskou“, při tom ale dochází k záměně pojmů. Na úvod tedy vymezíme dva základní pojmy – tedy co je to mateřská dovolená a co je to PPM (peněžitá pomoc v mateřství)  Mateřská dovolená – nárok na ni má dle zákona (Zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb.) žena (nebo případně i otec dítěte), která je zaměstnaná, v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Délka mateřské dovelené je 28 týdnů (když se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (když se narodí 2 a více dětí). Minimální délka mateřské dovolené je 14 týdnů. Pokud mateřskou dovolenou čerpá muž, pak má nárok na 22 týdnů. Mateřská dovolená je „pouze“ pracovní volno a sama o sobě nezakládá nárok na nějaké dávky. Po mateřské dovolené následuje zpravidla řádná dovolená (za dobu na MD) a poté rodičovská dovolená  Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) – jedná se o dávku na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ). Doba výplaty PPM je shodná jako délka mateřské dovolené (tedy opět 28 týdnů na 1 dítě, 37 týdnů na dvě děti nebo 22 týdnů u otce dítěte). Musí být splněny podmínky (viz dále). Po skončení (nebo někdy již během) výplaty PPM vzniká zpravidla nárok na rodičovský příspěvek.