5 Hype

Stejně, jako skoro každý rok, i od začátku roku 2021, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. Ta je určena příslušným zákonem (a souvisejícími nařízeními). Vyplývá z toho, jaké je aktuální životní minimum a normativní náklady na bydlení.

Pokud jste v insolvenci (nebo máte exekuci), pak vám při srážkách ze mzdy (nebo i z jiného příjmu) musí zůstat nejméně toto nezabavitelné minimum. A k tomu ještě jedna třetina ze zbylé části  příjmu (při insolvenci nebo exekuci z důvodu přednostní pohledávky). Nebo dvě třetiny ze zbylé části příjmu (u exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky).

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Od začátku roku, totiž dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (na 6637 Kč), ze kterých se následně vypočítá nezabavitelné minimum.

Životní minimum, které také ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky, se na začátku roku 2021 nemění (3860 Kč). K poslednímu zvýšení došlo v dubnu 2020.

Pro rok 2021 se sice zvažovalo další zvýšení životního minima, nakonec ale nebylo schváleno. Je možné, že k nějakému zvýšení dojde ještě v průběhu roku (pak by se v průběhu roku změnilo i nezabavitelné minimum).

Nezabavitelná částka je tedy od 1. 1. 2021:

  • Nezabavitelné minimum dlužníka v roce 2021 = 7 872,75 Kč (stejné pro exekuci i insolvenci)
  • Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě = 2 624,25 Kč

Pokud má dlužník manželku nebo manžela a k tomu i nějaké děti, pak nezabavitelné minimum odpovídá součtu několika částka.