5 Hype

Na jednorázový příspěvek na dítě, má nárok každé dítě, které bude splňovat podmínky. Mezi hlavní podmínky patří věk (dítě k 1. 8. 2022 nedovršilo 18 roků) a dále příjmy (celkový hrubý příjem rodiny za rok 2021 nepřekračuje 1 milión korun).

Pokud všechny vaše 3 děti splňují podmínku věku, ale současně je v rodině příjem nad 1 milión korun, pak na příspěvek nemá nárok ani jedno z dětí.

Viz odstavec 2, paragraf 2, zákon o jednorázovém příspěvku na dítě (zákon číslo 196/2002 Sb.):

(2) Nárok na příspěvek má dále dítě neuvedené v odstavci 1, které má na území České republiky trvalý pobyt a bydliště a ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku nebo se narodilo ode dne 2. srpna 2022 do konce roku 2022, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob, s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1000000 Kč.