4 Hype

V novém zákonu o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.)., je přímo uvedeno, že tento nový kompenzační bonus, je možné kombinovat pouze s programem Antivirus, nebo s programem COVID Nájemné (nebo s jejich nástupci).

Viz paragraf 9, zákon číslo 95/2021 Sb.:

§ 9 Vyloučení nároku na kompenzační bonus

(1) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na

c) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného, a

Výjimka pro Ošetřovné pro OSVČ, není nikdo v tomto novém zákonu zmíněna. Z toho vyplývá, že nový kompenzační bonus a Ošetřovné pro OSVČ, není možné vzájemně kombinovat.