8 Hype

Vypočítaný vyměřovací základ pro sociální pojištění, se odvíjí od příjmů (zisku) z podnikání v předchozím roce.

V roce 2023, byl tento vyměřovací základ 50% ze zisku (z toho co vám v daňovém přiznání vyjde z příjmů po odečtení nákladů). V roce 2024 se vyměřovací základ zvýšil na 55%. Z toho pak platíte sociální pojištění ve výši 29,2%.

Všichni OSVČ hlavní, mají ale současně povinnost dodržet alespoň minimální vyměřovací základ.

V roce 2023 to bylo minimálně 120 972 Kč za rok (tj. 10 081 Kč měsíčně), v roce 2024 je to minimálně 158 292 Kč za rok (minimálně 13 191 Kč měsíčně).

Pokud je vypočítaný vyměřovací základ nižší, než kolik je minimální vyměřovací základ, pak se vás automaticky týká tento minimální základ.