8 Hype

Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, stanovuje příslušný zákon. Jedná se o zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb. Možnost opakovaného čerpání podpory v nezaměstnanosti, je upravena především v paragrafech 48 a 49.

Co se týká vašich otázek, tak jsou 3 možnosti:

1) Není vyčerpána celá podpůrčí doba první podpory v nezaměstnanosti (11 měsíců), a v novém zaměstnání budete pracovat méně než 3 měsíce:

V tomto případě, můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud je stále splňována podmínka minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění, za poslední 2 roky), pouze po zbytek nevyčerpané doby z předchozí podpory.

Příklad: První podporu budete brát 5 měsíců, pak nastoupíte do nové práce, a zde budete 2 měsíce. Následně máte nárok na druhou podporu po dobu 6 měsíců. Výše druhé podpory se odvíjí od příjmu v novém zaměstnání.