4 Hype

Aby soud schválil oddlužení splátkovým kalendářem, musí být splněny určité podmínky. To znamená, že tato forma insolvence není automaticky schválena každému žadateli.

Mezi ty hlavní podmínky patří především to, že dlužník doloží, že bude schopen uhradit alespoň 30% svých pohledávek (během následujících 5-ti roků). A to tak že k návrhu na osobní bankrot doloží přehled svých příjmů za poslední 3 roky a také přehled očekávaných příjmů v následujících 5 letech.

Oddlužení je také možné pouze pokud se nejedná o dluhy z podnikání. Nebo pokud u dluhů z podnikání věřitel odsouhlasí řešení formou oddlužení. Případné dluhy také nesmí být náhrady škody způsobené úmyslným trestným činem.