8 Hype

U jednotlivých sociálních dávek je žadatel o dávku posuzován buď sám za sebe, nebo se posuzuje skupina společně posuzovaných osoby (typicky třeba členové rodiny nebo členové společné domácnosti). Různé sociální dávky pak mají různě stanovená kritéria, na základě kterých na dávku nárok vzniká nebo nevzniká.

U řady sociálních dávek je důležitým kritériem třeba výše příjmu. V zákoně je pak definováno které osoby by měly být společně posuzovány (a tím pádem se započítává jejich příjem). V některých případech by ale žadateli nárok na dávku nemusel vzniknout, a to i přes to, že daná osoba (se kterou má být společně posuzován) s ním již nežije