4 Hype

K „vyřízení“ péče o dítě do 7 roků není potřeba nic složitého. V zásadě postačí pouze oznámení vaší zdravotní pojišťovně. Obvykle jen nějaký jednouchý informativní dopis (některé zdravotní pojišťovny pro to mohou mít i nějaký konkrétní formulář – přesnější informace se dají najít na webových stránkách dané zdravotní pojišťovny), kde bude uvedeno od jakého data je zahájena péče o dítě a koho se týká – tedy osobní údaje ženy (muže) a dětí, o které je pečováno.

Pokud jste v současné době vedena v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání, pak byste současně měla vedení v evidenci UP ukončit – ke stejnému datu, k jakému bude oznámeno, že jste osoba pečující o dítě do 7 roků (o děti do 15 roků).