5 Hype

Porodné je jednorázová sociální dávka, na kterou vzniká nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Při narození prvního dítěte je porodné ve výši 13000 Kč, při narození druhého dítěte je porodné 10000 Kč. Pokud se ženě narodí dvojčata, pak je porodné buď součtem těchto dvou částek (jedná se o první a druhé dítě, které žena porodila) nebo je porodné jen na jedno dítě (žena už dříve porodila jedno dítě).

Jak již bylo uvedeno, na porodné je nárok u prvního nebo druhého dítěte. Nárok má rodina (nebo samotná žena), pokud příjmy za rozhodné období nepřevyšují 2,7 násobek životního minima. U porodného se posuzuje průměrný měsíční (společný) příjem za kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte.