5 Hype

Příspěvek při převzetí dítěte do péče, je dávka spadající pod dávky pěstounské péče. Jedná se o jednorázově vyplácenou dávku. Nárok na ni tedy vzniká pouze jednou. A to ve chvíli – jak vyplývá z názvu – kdy je dítě převzato do pěstounské péče.  Dávka je vyplacena osobě pečující, která převzala dítě do péče. Pokud se jedná o společnou péči manželů, pak je příspěvek při převzetí do péče vyplacen pouze jednou.