8 Hype

Formulář „Potvrzení o zdravotním stavu“ slouží jako příloha k žádosti o některé sociální dávky. Toto potvrzení slouží k doložení skutečnosti, že dotyčná osoba (na jejíž jméno je potvrzení vystaveno), není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. A to z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Toto potvrzení si pak případně necháte vystavit svým ošetřujícím (nebo i jiným) lékařem. Tento jeden formulář, pak může sloužit jako příloha, k žádostem o několik různých sociálních dávek.