6 Hype

U sociální dávky rodičovský příspěvek, se u dětí, které mají méně, než dva roky sleduje, zda chodí do školky nebo jeslí (popř. jiné obdobného zařízení pro děti). Proto se u žádosti o rodičovský příspěvek, pokud dítě (na které vzniká nárok na tuto dávku), navštěvuje nějaké takové zařízení, dokládá i tento formulář, jako příloha  – viz: Formulář: Žádost o rodičovský příspěvek 2017.

Aby byl nárok na rodičovský příspěvek, musí být splněna podmínka celodenní péče o dítě.