6 Hype

V případě existence pohledávky (dluhu), může být nárok věřitele uspokojen zabavením a prodejem majetku dlužníka. Obecně má exekutor tři různé možnosti, jak vymáhat dlužné peníze. Jsou to buď exekuční srážky ze mzdy, zablokování účtu v bance (exekuce přikázáním pohledávky) nebo právě zabavení majetku, a jeho prodej v exekuční dražbě.

Jak probíhá zabavení majetku, jaké věci exekutor může zabavit a jaké jinak nemůže? A jak se můžete bránit proti exekuci na majetek?