6 Hype

Někteří odborníci jsou toho názoru, že cukr je jedna z nejnebezpečnějších drog. A to především kvůli jeho legálnosti, velmi nízké ceně a snadné dostupnosti.

Nadměrný příjem cukru (sladkého), je ale zdrojem řady závažných zdravotních problémů. Od vzniku nadváhy či obezity, přes vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol až po onemocnění jako je cukrovka (diabetes druhého typu vzniká, jako následek špatných stravovacích návyků, nadměrný příjem cukru zde hraje svoji roli, i když to není nutně jediná příčina).

Kdybychom se pokusili spočítat náklady na zdravotní péči, které jsou důsledkem nadměrné konzumace cukru (sladkého), dost možná bychom zjistili, že závislost na cukru má v konečném důsledku větší dopady, než cigarety, alkohol nebo drogy.

Se závislostí na cukru je problém v tom, že na rozdíl od alkoholu nebo drog, zde nejsou vidět nějaké zásadnější sociální dopady.

Alkohol a drogy neničí jenom zdraví, ale i sociální život závislého (rozpadající se rodiny, vyhazov z práce, bezdomovectví, kriminalita). U cukru, snad kromě obezity (která může vést k určitému sociálnímu vyloučení), žádné zjevné sociální dopady nejsou.