7 Hype

Od začátku roku 2021, se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci na plat (nebo i na jiný příjem). Jedná se sice jen o malé zvýšení – u dlužníka je to pouze o cca 102 Kč více, než v roce 2020. Za manželku, manžela nebo dítě, je to pak „jen“ o cca 34 Kč více. Při exekuci se ale určitě hodí každá koruna navíc

  • od 1. 1. 2021 se zvyšují normativní náklady na bydlení (na 6637 Kč), ve výpočtu exekuce pro jednotlivce se to projeví zvýšením nezabavitelné částky cca 102 Kč pro jednotlivce
  • Základní nezabavitelná částka je od 1. 1. 2021 = 7 872,75 Kč
  • Za manželku, manžela nebo dítě je to od 1. 1. 2021 = 2624,25 Kč

Na začátku roku 2021, dále platí ještě některé změny, přijaté v předchozím roce:

  • do konce ledna 2021 (do 31. 1. 2021) jsou omezeny exekuce na majetek (mobiliární exekuce)
  • do konce února 2021 (do 28. 2. 2021) je stále zvýšení nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance = 15 440 Kč
  • v průběhu roku by měl být zaveden chráněný účet při exekuci (možnost založit si bankovní účet, který exekutor nesmí zablokovat)
  • v souvislosti s probíhající epidemií COVID se dají očekávat další změny

To, že máte exekuci na mzdu, neznamená, že by vám exekutor mohl zabavit celou výplatu. Spíše naopak. Zaměstnanci s exekucí jsou alespoň částečně chráněni před tím, aby zůstali bez prostředků. A tato ochrana se postupně v průběhu let neustále zvyšuje.

V případě exekuce vám musí zůstat nezabavitelná částka (její výše se odvíjí od počtu vyživovaných osob). A dále určitá část ze zbytku mzdy (ta se odvíjí od toho, jak velký je zbytek mzdy po odečtení nezabavitelného minima, a jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku).