14 Hype

Při exekuci vám exekutor nikdy nemůže zabavit vše a ponechat vás úplně bez koruny (bez prostředků). U každého typu exekuce, je stanovena nezabavitelná částka (nezabavitelné minimum), kterou vám exekutor musí ponechat. V roce 2021 dochází v oblasti nezabavitelné částky jen k menší změně (ve srovnání s rokem 2020, kdy se nezabavitelné minimum měnilo 3x v průběhu roku a poměrně podstatně se zvýšilo).

Pokud jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, pak základní nezabavitelné minimum vychází z toho, jaké jsou aktuální normativní náklady na bydlení a jaké je životní minimum. Normativní náklady na bydlení se od 1.1.2021 zvyšují. Díky tomu se zvýší i nezabavitelné minimum.

Kromě základního nezabavitelného minima dále dlužníkovi zůstává ještě jedna třetina ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelných částek), pokud je to přednostní pohledávka. Nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy, pokud je to nepřednostní pohledávka.