8 Hype

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID, se v roce 2021 mění termíny pro podání daňového přiznání. Termín pro daňové přiznání se o měsíc posunul (na 3. květen 2021 nebo na 1. červen 2021 při elektronickém podání). V návaznosti na změnu termínu daňového přiznání, se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ  pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (viz níže).

Kromě samotné změny termínu pro podání přiznání za rok 2020, máte ale možnost požádat Finanční úřad i o odložení placení daní. Z důvodu epidemie, je to nyní zdarma (běžně se platí poplatek 400 Kč). A na podání žádosti o odložení platby nebo rozložení placení na splátky (splátkový kalendář), je čas až do poloviny srpna (do 16. 8. 2021).

Podobně, jako v minulém roce, se i v roce 2021 mění termíny pro podání daňového přiznání. A opět je to kvůli epidemii koronaviru COVID. Kvůli přísným omezením z důvodu epidemie, které byly vyhlášeny od začátku března 2021, došlo k posunutí termínů o jeden měsíc.

Nové termíny pro podání daňového přiznání v roce 2021 (DP za rok 2020):

  • Pondělí 3. květen 2021 = nový termín pro „klasické“ (papírové) daňové přiznání (původní termín byl do 1. 4. 2021)
  • Úterý 1. června 2021 = nový termín pro elektronické daňové přiznání – například přes nový web Moje daně (původní termín byl do 3. 5. 2021)
  • Čtvrtek 1. července 2021 = termín pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce (nemění se)