6 Hype

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), vám u druhého dítěte budete vznikat za předpokladu, že jste nyní na rodičovské dovolené – tj. jste stále zaměstnaná. Pak byste zřejmě měla splňovat příslušné podmínky pro nárok na PPM, i u druhého dítěte.

Pokud by ale vaše zaměstnání skončilo, již například před narozením prvního dítěte, nebo v průběhu doby, kdy jste s prvním dítětem doma, pak byste u druhého dítěte nemusela mít nárok na PPM.

Nárok na rodičovský příspěvek na první dítě, vám zaniká:

  • Ve chvíli, kdy je vyčerpána celá částka (aktuálně je to 300 000 Kč)
  • Ve chvíli, kdy se narodí druhé dítě (resp. nárok končí na konci měsíce, který předchází měsíci, kdy se narodilo druhé dítě)
  • Ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na mateřskou na druhé dítě (v měsíci, kdy je nárok na PPM na druhé dítě, se rodičovský příspěvek vyplácí, jen pokud je vyšší než PPM, a to jen ve výši rozdílu mezi PPM a RP)

Pokud budete mít u druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak je nástup na PPM, nejpozději od začátku 6 týdne před porodem (můžete nastoupit i dříve – od začátku 8 týdne před porodem).