5 Hype

U příspěvku na bydlení se posuzuje příjem (průměrný společný čistý příjem) všech osob, které v daném bytě skutečně bydlí. To, kde mají trvalé bydliště, už nehraje roli.

K trvalému bydlišti, se přihlíželo do poloviny roku 2020. Před změnou zákona, se pro účely příspěvku na bydlení, posuzovaly osoby, právě podle trvalého bydliště. Mezi společně posuzované osoby, pak spadli ti, kdo měli v bytě/domě trvalý pobyt.

Nyní se ale posuzuje faktický stav. Pokud s vámi tedy přítel v bytě bude bydlet, pak je „jedno“, kde má vedené trvalé bydliště. Pro účely posouzení nároku na příspěvek na bydlení, by měl být uveden v žádosti o tuto sociální dávku a bude se započítávat i jeho příjem.

Od počtu osob, které v bytě žijí, se odvíjí i posuzování nákladů na bydlení. Takže pokud budete v bytě vedeni dva, pak to bude jiné, než pokud byste tam byla sama.

To, zda budete mít nárok na příspěvek na bydlení, vám pochopitelně neřeknu. Nevím pro to podstatné údaje.