5 Hype

Pokud vám skončilo zaměstnání, a jste nyní nezaměstnaná, tak se u vás nedá mluvit o rodičovské nebo mateřské dovolené, v pravém slova smyslu.

Mateřská a rodičovská dovolená, jsou termíny definované zákoníkem práce, a jedná se o pracovní volno, bez náhrady mzdy, které vám poskytuje zaměstnavatel, v souvislosti s porodem a péčí o dítě.

Fakticky, vaše mateřská nebo rodičovská dovolená, skončila v červnu, současně s ukončením pracovního poměru. Rodičovský příspěvek, který dále dostáváte, s tím přímo nesouvisí.

Pokud jste nyní nezaměstnaná, a do narození druhého dítěte, nebudete ani nikde pracovat, pak vám nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), u druhého dítěte nevznikne.

Po narození druhého dítěte, by vám vznikal opět nárok na rodičovský příspěvek. A to, od data narození dítěte. Rodičovský příspěvek je i u druhého dítěte stejný (300 000 Kč na jedno dítě nebo případně 450 000 Kč na dvojčata).