7 Hype

V případě, že jste podal návrh na zahájení insolvenčního řízení, a soud jej přijal, pak od okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku – viz zde: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do, již není možné provést exekuci. To v praxi znamená, že exekutor sice může vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho již fakticky vykonat. Tedy konkrétně exekutor může vydat příkaz k blokaci finančních prostředků na bankovním účtu, ale banka pak již není oprávněna takto zablokované finanční prostředky, strhnout a odeslat na účet exekutora.