9 Hype

Po skončení studia střední školky můžete zajít na Úřad práce, kde by vás zařadili do evidence uchazečů o zaměstnání. Na základě předchozího studia SŠ vám sice nebude vznikat nárok na podporu (tedy za předpokladu, že jste současně se studiem nepracovala v nějaké formě zaměstnání, u kterého by vám vznikala účast na důchodovém pojištění, což zřejmě není příliš pravděpodobné).

I když ale nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, po dobu, kdy budete vedena v evidenci úřadu práce, za vás zdravotní pojištění bude platit stát. Pokud byste nebyla vedená na Úřadu práce a současně za vás neplatil zdravotní pojištění zaměstnavatel (nebo si jej neplatila sama jako OSVČ), měla byste povinnost platit si minimální zdravotní pojištění 1485 Kč měsíčně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).