10 Hype

Při rozvodu (nebo rozchodu) se mohou rodiče dětí dohodnout na výživném sami, nebo se mohou obrátit na soud. I když je platná i dohoda o výživném, kterou uzavřete jen ústně, vždy je lepší mít smlouvu písemně. A ideální i potvrzenou soudem. I s ohledem na případné budoucí vymáhání výživného, pokud by nebylo řádně placeno.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jaká je doporučená výše výživného v roce 2022. Výpočet vychází z tabulek doporučené výše alimentů, které sestavilo Ministerstvo spravedlnosti. Pokud ale budete o alimenty žádat u soudu, pak je stanovení výše výživného, plně v pravomoci konkrétního soudu (soudce).

Pro výpočet doporučené výše alimentů, je rozhodující věk dítěte a čisté příjmy rodiče, který bude platit výživné. Soud by měl zohlednit životní úroveň dítěte před rozvodem, věk dítěte atd.

Pokud bychom vycházeli z toho, co říká Občanský zákoník, tak mezi dětmi a rodiči, platí vzájemná vyživovací povinnost. Rodiče dětí, jsou tedy povinni zajistit výživu (výživné) dětí, až do doby, kdy jsou děti, schopné se sami o sebe postarat.

Nebo do doby, kdy dítě uzavře manželství. Pak má přednost, vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely, před vyživovací povinností rodičů.