Z jakých měsíců se počítá porodné?

6 Hype

Porodné – student + OSVČ, jak se dokládá příjem?

Porodné je sociální dávka, která se vyplácí v případě narození prvního dítěte, nebo druhého dítěte. U prvního dítěte je to 13 tisíc korun, u druhého dítěte je to 10 tisíc korun. Na porodné vzniká nárok, pokud je průměrný měsíční příjem „rodiny“ Zobrazit více →
2 Hype

Porodné – manžel dlouhodobě nezaměstnaný, já na neschopence

Na sociální dávku porodné vzniká nárok při narození prvního dítěte (13000 Kč) nebo při narození druhého dítěte (10000 Kč), pokud průměrný měsíční příjem rodiny v rozhodném období nepřesáhne 2,7 násobek životního minima. Období, za které se posuzuje příjem (pro nárok na Zobrazit více →
7 Hype

Nárok na porodné – z čeho a jak se počítá?

Porodné je jednorázově vyplácená sociální dávka při narození prvního (13500 Kč) nebo druhého (10000 Kč) dítě. Na porodné vzniká nárok, pokud průměrný měsíční příjem „rodiny“ (zpravidla tedy otce + matky dítěte), nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Příjmy, které rozhodují o Zobrazit více →
4 Hype

Nárok na porodné – otec dítěte žije jinde

Nárok na porodné může vznikat při narození prvního nebo druhého dítěte (první nebo druhé dítě ženy, kolikáté je to dítě otce se neřeší). Při narození prvního dítěte je porodné 13000 Kč, u druhého je to 10000 Kč. Nárok na porodné Zobrazit více →
3 Hype

Nárok na porodné – otec dítěte je OSVČ

Porodné je jednorázově vypláceno při narození prvního dítěte (13000 Kč), nebo při narození druhého dítěte (10000 Kč), pokud průměrný měsíční příjem „rodiny“ v rozhodném období nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima. Pokud se dítě narodí v červnu, pak se budou posuzovat příjmy za Zobrazit více →
5 Hype

Nárok na porodné a na jiné peněžní příspěvky?

Co se týká nároku na porodné, tak standardně je u něj za členy „rodiny“ (resp. společně posuzované osoby) považován otec dítěte + matka dítěte + dítě/děti. U porodného je pak rozhodující průměrná výše příjmů všech těchto osob, v kalendářním čtvrtletí před Zobrazit více →
3 Hype

Nárok na porodné u cizinců

U sociálních dávek (a to se netýká jenom porodného, ale obecně všech sociálních dávek), je požadováno, aby žadatel o dávku a současně všechny s ním společně posuzované osoby, byly občany ČR s trvalým pobytem na území České republiky, nebo aby měli na Zobrazit více →
2 Hype

Jaké měsíce budou zahrnuty do výpočtu PPM?

Pro výpočet výše PPM je rozhodující denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se pak počítá zpravidla z posledních 12 měsíců. Pokud tedy budete na PPM nastupovat 1. 3. 2017, pak oněch 12 měsíců bude období 1. 3. 2016 až 28. Zobrazit více →