Na sirotčí důchod, rozhodně není nárok automaticky při úmrtí rodiče (nebo pečovatele či osvojitele). Nárok na sirotčí důchod vzniká, jen při splnění zákonných podmínek. Jednou z hlavních podmínek je to, že zesnulý rodič byl příjemcem důchodu (invalidního nebo starobního důchodu). Nebo Zobrazit více →