5 Hype

V parlamentu byla v pátek 23. 10. 2020 schválena novela insolvenčního zákona. Ta, podobně jako na jaře, přináší změny v oblasti exekuce a insolvence, z důvodu aktuální epidemie koronavirus (COVID-19)

Z důvodu pokračující epidemie koronaviru, se podobně jako během jarních měsíců, dočasně přeruší (pozastaví) tzv. „mobiliární“ exekuce. Tedy exekuce na majetek a nemovitosti. Toto omezení by mělo platit až do konce ledna 2021.

V praxi to pak znamená, že po schválení této novely zákona, by do konce roku 2020 (a na začátku roku 2021), nemohly soudy nařizovat nové exekuce na majetek. Ty již nařízené, by se odložily do února 2021. Výkon exekuce by tak mohl být možný jenom se souhlasem dlužníka.

Exekucí na plat nebo na účet v bance se ale toto omezení netýká.