3 Hype

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2017  To, jak je vysoké životní minimum, se řídí zákonem o životním a existenčním minimum (zákon číslo 110/20016 Sb.), a souvisejícím právními předpisy. Zvýšení částek životního minima proběhlo naposledy v roce 2012. Ani od 1. 1. 2017 nedochází k žádnému zvýšení. Platí tedy stejné částky jako v roce 2016. Jaké je životní minimum v roce 2017  Základní životní minimum jednotlivce (samostatně žijící osoby), je v roce 2017 částka 3410 Kč. Existenční minimum je pak v roce 2017 ve výši 2200 Kč. Pokud se počítá životní minimum pro rodinu (několik společně posuzovaných osob), pak je výsledkem součet částek za jednotlivé členy.