6 Hype

Zajímavé je ale, že nedochází k tomu, že by nějak dramaticky klesala návštěvnost PC. Ta se drží poslední dva roky na +/- stejné úrovni (resp. na různých webech jsou různé výkyvy ať už sezóní, díky změnám ve vyhledávačích apod.). Tím ale, jak narůstá mobilní návštěvnost, se značně navyšují celková čísla. Meziroční nárůst u mnou sledovaných webů je tak i 20%. A nemalá část tohoto nárůstu je díky mobilní návštěvnosti.  Nemám pochopitelně k dispozici nějaký statisticky reprezentativní vzorek, který by odrážel realitu na internetu. Podíl mobilní návštěvnosti se určitě značně liší podle zaměření webu, cílové skupiny apod. Ale určitý trend je myslím jasně patrný.