4 Hype

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti se nepoužívá přímo průměrná čistá výplata (mzda), ale průměrný čistý výdělek.

Průměrný čistý výdělek je trochu něco jiného než průměrná mzda. Výpočet je trochu složitější, než jen prostý matematický průměr posledních 3 výplat.

Postup výpočtu průměrného výdělku, je popsán v zákoníku práce – zákon číslo 262/2006 Sb., v paragrafech 351 až 362.

Průměrný výdělek se používá pro více účelů – pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, za dovolenou, nebo například i pro odstupné či podporu v nezaměstnanosti.

Průměrný výdělek se stanovuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí – tj. 4x za rok, a to vždy k 1.1., 1.4, 1.7. a 1.10.

Vzhledem k tomu, že vám pracovní poměr skončí 31. 12. 2021, což spadá ještě do 4 čtvrtletí, pak se použije průměrný výdělek stanovený k 1. 10. 2021. Tedy průměrný výdělek za 3 kalendářní čtvrtletí (za měsíce červenec, srpen a září 2021).