3 Hype

Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2023 na částku 17 300 Kč. Jedná se o zvýšení o 1100 Kč oproti roku 2022. Společně s tím se zvyšuje i minimální hodinová mzda na částku 103,80 Kč.

Nezvýšila se ale pouze minimální mzda. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy se mění i minimální zaručená mzda. Zatímco minimální mzda je „absolutní“ minimum, které byste při práci měli dostat, minimální zaručená mzda říká, že pro určité profese (které jsou rozděleny do 8 různých skupin), musí být minimální mzda vyšší. Pro každou skupinu profesí je stanovena jiná minimální mzda (která je vždy postupně vyšší).

V roce 2023, se ale zaručená mzda zvyšuje jen u první skupiny (nově je to 17 300 Kč) a u osmé skupiny (nově je to 34 600 Kč). U ostatních skupin se zaručená mzda nemění.

Zaměstnanec, který nemá děti a nemá žádné zvláštní daňové slevy nebo zvýhodnění:

  • Minimální hrubá mzda = 17 300 Kč
  • Minimální čistá mzda = 15 371 Kč

U tohoto zaměstnance je zohledněna daňová sleva 2570 Kč za poplatníka. Daň vychází na 2595 Kč, tj. reálně zaplacená daň je 25 Kč. Zaplatí 779 Kč na zdravotním pojištění a 1125 Kč na sociálním pojištění. Celkové srážky z minimální mzdy by vycházeli na 1929 Kč, čistá mzda k výplatě na 15 371 Kč.